Šiemet nebus Puńsko dienų ir renginių per Žolines

0

Kiekvienais metais Puńske buvo rengiama visa eilė renginių, skirtų Puńsko dienoms ir Dievo Motinos Marijos į Dangų ėmimo šventės minėjimui. Prieš metus šventės buvo švenčiamos rugpjūčio mėnesį net penkias dienas. Šiemet tokių iškilmingų švenčių nebus.

Per Žolines vyko ne tik eiliniai atlaidai, bet ir daug kitų lydinčių renginių, nes Žolinės visada buvo derinamos su Puńsko dienomis.

Paprastai buvo daug svečių, taip pat parodų dalyvių, amatininkų ir menininkų iš visos Lietuvos, įskaitant daugybę iškilių tautodailininkų.

Mugėje galima buvo nusipirkti įvairių audinių, siuvinėjimų, keramikos, medžio ir molio gaminių, karpinių, palmių, margučių, krepšių.

Visi minėti renginiai dėl šiemetinės koronaviruso pandemijos atšaukiami.

Reklama