Saulius Skvernelis apsilankė Suvalkuose

0

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis apsilankė sekmadienį Suvalkuose. Susitikimas vyko su Bohdan Paszkowski – palenkės vaivadijos provincijos gubernatoriu ir Czesław Renkiewicz – Suvalkų prezidentu.

Taip pat jie dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventėje. Ta proga bažnyčioje, skirtoje Šventajai Jėzaus širdžiai buvo Šventosios Mišios lenkų ir lietuvių kalba.

Susitikimo metu buvo planuojama kalbėti apie Lietuvos švietimo ir kultūros centro sukūrimą Suvalkuose. Lietuvių mažuma, gyvenanti Suvalkuose nori sukurti darželį ir mokyklą kur būtų mokoma lietuvių kalba.

Prisiminkime, kad Lietuvos nepriklausomybės atgavimo diena vyksta vasario 16 d., kai prieš 101 metus Lietuvos taryba, vadovaujama Jono Basanavičiaus, pasirašė aktą, skelbiantį šalies nepriklausomybę. Dokumento parašus pateikė 20 pasirašiusiųjų, įskaitant nepriklausomo Lenkijos prezidento Gabriel Narutowicz brolį Stanisławą Narutowiczą. Tuo metu Lietuva buvo vokiečių okupacijoje, todėl dokumentas nereiškė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Lietuvos nepriklausomybė prasidėjo po kelių mėnesių po I pasaulinio karo pabaigos.

Reklama