Rail Baltica – kuris variantas bus geriausias?

0

„Rail Baltica” geležinkelio tiesimas Punsko krašto gyventojams sukelia daug negatyvių emocijų. Numatyti yra trys tiesimo variantai.

Pirmas iš jų pritaikytas traukiniui, kuris galėtų išvystyti 160 km/h greitį ir toliau naudojama būtų didelė dalis senos trasės.

Antras variantas numato naujo geležinkelio statybą ir 3 pervažas Punsko valsčiaus teritorijoje. Tada traukinys galėtų važiuoti 200 km/h greičiu.

Dėja, labiausiai patraukli visiems, taip pat Lietuvai, yra trečia trasė bėganti per patį Punską. Šis variantas numato tik vieną viaduką Punske. Tai didelė problema ūkininkams, kurie į savo laukus turės važiuoti net 16 km toliau nei įprastai. Keliems ūkininkams reikės trauktis iš savo gyvenamosios vietos, nes jų pastatai turės būtų nugriauti. Tačiau traukinys šią trase galėtų išvystyti net 250 km/h greitį.

Gegužės mėnesį Punsko valsčius gavo taip pat prašymą, kad Punske galima būtų įtraukti stoties vietą. Viršaitis nesutinka su trečiu variantu, todėl išsiųstas buvo raštas į Lenkijos geležinkelių vadovybę su gyventojų parašais.

Reklama