PUNSKO DIENOS – ŽOLINĖS 2017

0

PUNSKO DIENOS – ŽOLINĖS 2017

RUGPJŪČIO 12 D. (šeštadienis)

19:00 – XXIV lietuvių jaunimo estradinių dainų šventė Punsko lietuvių kultūros namuose

RUGPJŪČIO 13 D. (sekmadienis)

DUONOS, MEDAUS IR PIENO ŠVENTĖ ŠILAINĖJE

13.30 – išvažiavimas brikelėmis iš Punsko bažnyčios aikštės į šventę

14.00 – šventės pradžia.

Tradicinių patiekalų gamyba ir skanavimas: duonos kepimas, sūrių slėgimas, medaus kopimas, žuvų rūkymas; Javų kūlimas spragilais, grūdų girnomis malimas; Pasivažinėjimas brikele; Konkursai;

20.00 –  „HUSARŲ“ koncertas

[ad code=1 align=center]

RUGPJŪČIO 14 D. (pirmadienis)

19:00 –  “Jotvos aidų” (vad. A. Uzdila) koncertas “Likimo pažymėti”  Punsko LKN.

RUGPJŪČIO 15 D. (antradienis)

8:00 – šv. Mišios lietuvių kalba;

9:00 – XXXIV tautodailės mugė Punsko bažnyčios aikštėje;

9:30 – šv. Mišios lenkų kalba su iškilminga procesija;

11:00 – šv. Rožančius giedamas Punsko bažnyčios choro;

12:00 – derlinių vainikų šventinimas prie Punsko bažnyčios;

12:15 – šv. Mišios lietuvių kalba su iškilminga procesija;

14:00 – XII tarptautinis folkloro festivalis „Ausk sesute juostelas” prie Punsko bažnyčios;

Koncertai prie Punsko lietuvių kultūros namų (Kovo 11-osios g. 17)

18:00 – 20:00  Kapelų koncertas: “Bijotaičiai”, “Punelė” “Zyplių dvaro kapela”

20:00 – 21:00  Folkloro kapelos “Ratilai” koncertas

21:00 – Grupės „TABASCO” koncertas

22:30 – Grupės „PIKASO” koncertas

Po koncertų šokiai

—————————————————————————————————————–

KITOS PRAMOGOS: visas dienas galima lankyti Jotvingių ir prūsų gyvenvietę Ožkiniuose, muziejų „Senoji klebonija”, Punsko skanseną., parodą „Punsko parapijai 420” parapijos salėje Punske

Restoranai: „Užeiga”,, „Rūta” ir baras „Karčema” kviečia paragauti lietuviškų ir kitokių patiekalų

RĖMĖJAI:

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Punsko valsčiaus savivaldybė

RENGĖJAI: Punsko valsčiaus savivaldybė, Punsko lietuvių kultūros namai, Lenkijos lietuvių draugija, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga, Lenkijos ir Lietuvos agroturizmo ir rekreacijos draugija “Kaimynai”, Jotvinių ir prūsų bendrija, Punsko parapija

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: Punsko “Aušros” leidykla ir redakcija, www.punskas.pl, www.punsk.com.pl

Reklama