Pažinkite Suvalkus – Suvalkų kapinynas – vienintelis toks Lenkijoje

0

Netoli Czarna Hańcza upės galite pamatyti istorinių kapinių rinkinį. Vienintelė tokia vieta Lenkijoje. Čia ilsisi Totoriai, Žydai, Stačiatikiai, Seniūnai, Evengelikai bei Katalikai. Kai kurių bendruomenių nariai dar laidoja savo artimuosius šiose kapinėse, tačiau yra jų kaskart mažiau. Kapinėse galite pamatyti įdomias koplyčias ir paminklus.

Romos katalikų kapinės užima didžiausią plotą, buvo įkurtos 1820 metais. Seniausios kapinės dalies viduryje yra neogotikinė koplyčia, pastatyta iš raudonų plytų ir akmenų. Ją pastatė architektas Karol Majerski.

Evangelikų kapinėse yra įdomių dviejų denominacijų evangelikų kapų: Evangelikų-Augsburgo-liuteronų (evangelikų) ir evangelikų reformatų (kalvinistų). Kapinėse – raudona plytų koplyčia, padengta stogu su dideliu kryžiumi priekinio fasado viršuje.

Stačiatikių kapinės, kurių viduryje stovi medinė koplyčia – stačiatikių bažnyčia, pastatyta 1891–92 metais rusinų-bizantiškų stiliumi. Šiandien naudojama Suvalkų regione gyvenančių stačiatikių tikinčiųjų parapijinė bažnyčia.

Žydų kapinės užima didelę teritoriją, nes iki Antrojo pasaulinio karo pradžios žydai sudarė didelę Suvalkų bendruomenės dalį. Įėjimas į kapines veda per geležinius vartus su Dovydo žvaigžde. Tiesiai už vartų yra paminklas su lentele ir užrašu – „Žydų kapinės, sunaikintos nacių okupantas 1940–1945 m.“.

Musulmonų kapinės užima nedidelį plotą su keliais totorių kapais. Išliko keletas kapų, tačiau antkapiai nebuvo išlikę. Kapinės susikūrė 1892 metais, o 1901 metais buvo jau laidojama šiose kapinėse. Įėjimas į kapines yra per vartus, šalia akmeninės plokštės, kur išraižytas yra pusmėnulis ir žvaigždės.

 

Reklama