Linksmų Velykų!

0

Šv. Velykos tai svarbiausia krikščionių šventė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų.

Lenkijoje Velykos švenčiamos labai panašiai kaip ir Lietuvoje – svarbi Didžioji Savaitė. Visą savaitę krikščionys ruošiasi Velykoms. Didįjį Penktadienį ir Šeštadienį pasninkaujama – atsisakome mėsos. Lenkijoje taip pat yra marginami margučiai, o Didįjį Šeštadienį šventinamas valgis. Kai kur dar yra išlikusi lalavimo tradicija, tačiau tai vyksta Pimąją Velykų dieną. Iki šeštadienio parduotuvės dirba normaliu darbo laiku.

Velykų Sekmadienį ir Pirmadienį visos parduotuvės nedirba, tačiau jau nuo antradienio gyvenimas grįžta į „senas vėžias”, todėl norime Jums palinkėti šiltų, pilnų šeimyninės meilės širdyse Šv. Velykų, gero poilsio bei skanaus margučio.

Reklama