Ar Suvalkuose įsikurs Lietuvių kultūros ir švietimo Centras?

0

Ar Suvalkuose įsikurs Lietuvių kultūros ir švietimo Centras?

Pasak Lietuvos informacines agentūras, Sauliaus Skvernelio prašymas susitiko su Lenkijos ministro pirmininko Mateušo Morawieckio palankiu susidomėjimu.

Lenkijos švietimo problemos Lietuvoje ir Lietuvos Lenkijoje buvo pagrindine kalbų tema trečiadienį, 5 rugsėjo 2018 m. tarp premierų Saulio Skvernelio ir Mateušo Moravieckio Krinicoje. Lietuvos premjeras paprašė, tarp kitko apie paramą prie kurimo Lietuvių Kultūros ir Švietimo Centro, o taip pat atkreipe demesį i pagalbą sukūrimo mieste darželio su Lietuvių kalbos mokymu.

Šiuo laiku Suvalkuose gyvena jau apie tūkstantis lietuvių šeimų. Per daugelį metų jų skaičius buvo apie 400-500. Susikurusios per paskutinius metus naujos darbo vietos, o taip pat jų trūkumas Seinų krašte sukelė žmonių antplūdį ne tik iš Punsko valsčiaus, iš kur daugelis zmoniu išvyksta gyventi i Lietuvą, bet ir iš Seinų o taip pat iš aplinkinių vietovių. Čia juos pritraukia didėjantis darbo vietų skaičius, o taip pat Lietuviškai kalbančių darbuotojų poreikis.

Vis daugiau Lietuvių dirba įvairiose darbo srityse

Suvalkų Lietuviai dirba ne tik prekyboje, bet ir statybų bendrovėse, paslaugose, bankuose, švietime, sveikatos priežiūroje, taip pat dirba gydytojais, valdo didelėmis Suvalku pramonės įmonėmis. Deka bendradarbiavimo Suvalku ligonines su Lietuviu darbininkais, kaskart daugiau Lietuviu seseliu dirba stažuotėse. Taip pat Suvalkų aukštojoje mokykloje mokosi daug moksleivių iš Lietuvos (ne tik iš Lenkiškų mokyklų). Daugelis iš jų sieja savo asmeninį ir profesinį gyvenimą su Suvalkais.

Mieste ir apskrityje veikia Lenkijos-Lietuvos prekybos pramones. Lietuviai taip pat yra nepriklausomais savininkais kai kurių įmonių, pvz. prieš daugeli metų vieną iš didžiausių Lietuvos kelių ir tiltų statybos kompanijų „Šiaulių plentas” nupirko Suvalku Kelio-Tiltu imone. Savo ruožtu Lietuvos mažmeninės prekybos grupė Maxima nupirko visą Lenkijos mažmeninės prekybos tinklą „Stokrotka”. Suvalkuose yra keturios šios parduotuvės.

Mieste veikia taip pat ir mažesnes Lietuviškos parduotuvės kaip Pieno Centras, ar parduotuvė su Lietuvišku alkoholiu, ar maisto pramonėmis.

Lietuvos organizaciju pasiūlymas merui

Panašiai kaip Lenkai Lietuvoje, taip pat Lietuviai Suvalkuose noretu tureti galimybe kultivuoti savo kultūra, mokyti savo vaikus gimtosios kalbos.

Lietuvių organizacijos pirmininkas, kuri veikia Seinų ir Suvalkų krašte, kreipėsi jau kovo mėnesį į Suvalkų prezidentą, dėl paramos kurant Lietuvių Kultūros ir Švietimo Centrą, ypač dėl pripažinimo reikalingų patalpų.

“Dinamiškai besivystantys Suvalkai yra darbo ir gyvenimo vieta Lietuviu jaunimui iš Lenkijos ir Lietuvos pasienio. Todėl manome, jog šis kultūrinis ir intelektinis potencialas turi būti išnaudojamas dėl Suvalkų gerio, remiant Lietuvių kultūrą ir tradicijas. Mūsų supratime geriausiai būtų sukurti kultūros ir švietimo centrą Suvalkuose. Čia rastųsi darželis su Lietuvių kalbos mokymu, patalpos plačiai suprantamai meno veiklai, taip pat pagrindine mokykla su Lietuvių kalbos mokymu” – parašė Lietuvių organizacijos viršininkai.

Prie paraiškos pridėta deklaracijos dešimčių Lietuvių šeimų iš Suvalkų norinčių leisti savo vaikus lankytis tokioje švietimo įstaigoje.

Pakol kas tai tik “Vienybė” klubas

Šiuo laiku mieste egzistuoja tik nedidelis klubas “Vienybė”. Išnuomotose iš miesto patalpose dirba meno kolektyvai, vyksta Lietuvių šeimų susitikimai. Dėl didėjančio mieste jaunųjų šeimų skaičiaus Lietuvių kilmės, klubas tampa per mažas pagal kultūrines ir švietimo poreikius. Apie tokio centro susikūrimą patvirtina faktas, jog šių metų birželio pabaigoje vykstančio susitikimo Suvalkų Kultūros Centre “Lietuvių vakare”, patalpoje netilpo visi norintys dalyvauti susitikime.

Dešimtys Lietuvių šeimų vaikų mokosi, apart pagrindinių pamokų, Lietuvių kalbos vienoje iš Suvalkų mokyklų. Vaikai iš Lietuvių šeimų mokosi valdiškuose ar privačiuose darželiuose. Po Centro sukūrimo visi jie būtų vienoje vietoje, dauguma pamokų vedamų būtų Lietuvių kalboje, panašiai kaip Punske, ar Seinų mokykloje “Žiburys”.

Jei susikurtų šis Centras, būtų galimybe susitikimų Suvalkų Lietuvių, stiprinti bendruomenę, organizuoti mokyklinius, ar po mokyklinius užsiėmimus. Manau, jog tai bus vieta ne tik Lietuviams, bet ir Suvalkų gyventojams norintiems susipažinti su Lietuvių kultūra, dalyvauti renginiuose – paaiškino Lietuvos žiniasklaidai projekto tikslą Lietuvos premjeras.

Centro veiklos lėšos būtų gaunamos iš įvairių šaltinių: “studento krepšelio”, iš Lietuvos vyriausybes paramos ir lėšų gautų iš Lietuvos organizacijų.

Lietuvos premjeras norėtų, kad sprendimas dėl pastato ar sklypo būtų paskelbtas ne vėliausiai kaip iki 2018 metų pabaigos, kad būtų galimybė planuoti tinkamus finansinius išteklius Lietuvos vyriausybės biudžete.

Suvalkuose pradeda veikti lietuviška mokykla

Reklama